Stravovanie v šk. roku 2023/2024

AdminNovinky

Aj v nasledujúcom školskom roku je možné sa stravovať v jedálni na Duchnovičovom námestí (budova Stavoprojektu), ktorú prevádzkuje Súkromná školská jedáleň v Prešove. Na výber budú každý deň 3 jedlá. Žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie, sa riadia nasledujúcimi pokynmi:

1. Noví stravníci vyplnia zápisný lístok, naskenujú ho a zašlú mailom na adresu: ssjpo@ssjpo.sk. Pracovníci jedálne Vám následne zašlú všetky potrebné údaje k úhrade poplatku za obedy. Po pripísaní úhrady na účet sa musí stravník prihlásiť na jednotlivé dni stravovania počas celého mesiaca september individuálne prostredníctvom našej webovej stránky  www.stravnici.sk.
2. Žiaci, ktorí sú prijatí do prvého ročníka bilingválnej sekcie po ukončení 8.ročník ZŠ postupujú podľa bodu č. 1 a zároveň sa riadia informáciami v prílohe tejto správy, keďže majú nárok na dotáciu na stravu.
3. Stravníci, ktorí využívali jedáleň aj v predchádzajúcich rokoch sa prihlásia do svojho účtu cez www.stravnici.sk. Ďalej je potrebné odkliknúť  súhlas a následne si musíte prihlásiť obedy individuálne na jednotlivé dni stravovania počas celého mesiaca september  resp.  môžete kontaktovať jedáleň na t.č. 051/77 111 01 alebo emailom ssjpo@ssjpo.sk.

V prípade nejasností alebo ďalších otázok kontaktujte nás na mailovej adrese
henrietasvocakova@gymonika.sk alebo na telefónnom čísle 0948 756 730.