Ďalší úspech na olympiáde v nemeckom jazyku

Admin Novinky

Dňa 15. februára 2023 sa v Poprade konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, na ktorom nesmelo chýbať ani Gymnázium sv. Moniky, reprezentované žiakmi našej školy, ktorí tak mohli potvrdiť svoje kvality a vedomosti. Veď famózne dve prvé a jedno štvrté miesto hovoria predsa samé za seba.

Prvé 1. miesto a postup do celoštátneho kola získal Peter ŽARNAY (I.A) v kategórii 2A.

Druhé 1. miesto a taktiež postup do celoštátneho kola získala Anna JUSTUSOVÁ (II.BA) v kategórii 2C.

Bez povšimnutia nesmie ostať ani 4. miesto, ktoré obsadil Martin ĎURAN (IV.BA) v kategórii 2B.

Anna, Peter, Martin, úprimne vám blahoželáme k vaším skvelým úspechom a v neposlednom rade vám ďakujeme za ukážkovú reprezentáciu našej školy. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s vami.

Anne a Petrovi prajeme úprimne veľa, preveľa nie len jazykového zdaru na celoštátnom kole ONJ v Bratislave, ktoré sa uskutoční 26. – 27. marca 2023