Odovzdali sme maturitné vysvedčenia

Vedenie školy Novinky

Každé veľké dielo niečo stojí. Námahu, čas, obetu, ktorú sme doňho vložili. Asi všetci by sme o tom vedeli rozprávať. No ak sa dielo podarí, ten pocit je nádherný. Na takomto veľkolepom diele pracovali aj naši študenti počas pôsobenia na našej škole a stálo to za to sa namáhať , obetovať a tak trochu aj „trpieť“. Veď prešli prvou veľkou skúškou dospelosti – maturitou.

1.jún je vždy Medzinárodným dňom detí, no tento rok bol obohatený veľkou slávnosťou odovzdávania maturitných vysvedčení našim maturantom. Krásu tohto dňa umocnilo aj slnečné počasie, ktoré vyčarilo úsmevy na tvárach nielen študentov a ich pedagógov, ale aj prítomným rodičom a priateľom. Konečne žiaden stres. Radosť a hrdosť sa dala čítať zo spokojných tvári študentov. Slávnosť začala sv. omšou v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove o 15:00, kde sme spolu s naším školským kaplánom Štefanom vytvorili spoločenstvo, ktoré v tento deň prinieslo obetu chvály a vďaky. Mali sme a máme za čo ďakovať. Vďaka za všetkých vás, milí maturanti, za vašu prítomnosť. Vďaka za vašich rodičov, ktorí vás podporovali a budú podporovať v každej životnej situácii. Vďaka za vašich učiteľov a ich trpezlivosť pri vašom vzdelávaní. Vďaka za každý deň spolu s vami, vďaka za nádherné svedectvá lásky….Vďaka ….Vďaka nášmu Bohu…

Slzy šťastia vystriedali aj slzy smútku. Za tieto emócie sa v tomto momente nikto nehanbil, lebo toto jednoducho k rozlúčke patrí. A preto, milí maturanti, buďte požehnaní , tešte sa z maličkostí, lebo z nich sa rodia zázraky!

Lebo my spolu s vami sme zažili jeden takýto zázrak.

AD REVIDENDUM!