Obedy v šk. roku 2022/2023

Admin Novinky

Aj v nasledujúcom školskom roku je možné sa stravovať v jedálni na Jarkovej ulici, ktorú prevádzkuje Súkromná školská jedáleň v Prešove. Na výber budú každý deň 3 jedlá. Stravníci, ktorí využívali jedáleň aj v predchádzajúcich rokoch sa prihlásia do svojho účtu cez www.stravnici.sk a následne odsúhlasia úvodné podmienky jedálne a pri dostatočnom kredite sa môžu hneď prihlásiť na stravu.
Noví stravníci vyplnia zápisný lístok, naskenujú ho a zašlú mailom na adresu: ssjpo@ssjpo.sk. Pracovníci jedálne Vám následne zašlú všetky potrebné údaje k úhrade poplatku za obedy. Po pripísaní úhrady na účet bude možné si vybrať obed a stravovať sa. Výdaj jedla je v čase od 11.45 do 15.00 hod.

Zápisný lístok ŠJ