Návšteva u ministra životného prostredia

Vedenie školy Novinky

Žiaci našej školy Viliam Dominik Ďuraš (2.BA), Natanael Tall (3.BA) a Daniel Dzurovčin (3.BA) sa spolu s Mgr. Nikolou Butkovičovou zúčastnili návštevy Ministerstva životného prostredia v Bratislave v rámci ktorej vznikol rozhovor s pánom ministrom Jánom Budajom o jeho živote, ale aj o jeho úlohe ako jedného z vedúcich predstaviteľov Nežnej revolúcie v novembri 1989. Rozhovor vznikol ako

súčasť školského projektu ERASMUS+ s názvom „Regionálna udalosť – Európsky dopad: Regionálna história v európskom kontexte, ktorý je zameraný na európsku integráciu skrz bádania a neformálneho prístupu vo vzdelávaní o najdôležitejších, aj keď často prehliadaných udalostiach našich dejín, konkrétne o období Nežnej revolúcie v Československu. V rámci tohto projektu ide o strategické školské partnerstvá do ktorého sú zapojené aj ďalšie školy z krajín ako je Fínsko, Španielsko, Taliansko a Rumunsko.