Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku

Admin Novinky

Dňa 13.2.2023 sme sa na jeden deň stali „ambasádormi“ španielskeho jazyka. Chodby a triedy našej školy sa zaplnili žiakmi  a učiteľmi z niektorých stredných škôl  Prešovského kraja, ktorí prišli prezentovať svoje vedomosti  a zručnosti v ovládaní tohto populárneho jazyka.  Cieľom každého z nich bolo prebojovať  sa do celoslovenského kola . Súťažiacich bolo dosť, no tréma, nervozita a stres urobia svoje. A tak len niektorým z nich sa podarilo umiestniť na popredných miestach. Súťažilo sa v 4 kategóriách a my sa môžeme tešiť z krásneho úspechu našich žiakov, ktorí dostali tú česť reprezentovať náš kraj  v silnej konkurencii ďalších víťazov krajských kôl  19.-20.3.2023 v Bratislave.

1.miesto v kategórii A si vybojovala Lorin Amir z 3.BA  a 3.miesto Michal Iľkovič,  taktiež z 3.BA.

Kategóriu B úplne ovládol Adam Marcin zo 4.BA a právom si zaslúžil  1.miesto. V tejto kategórii si  3. miesto odniesol Damián Frič z 3.A triedy.

Nezaostávali sme ani v kategórii C, kde 1. miesto získala Ester Mesárošová zo 4.C triedy a tesne v závese za ňou, teda na 2.mieste sa umiestnil Branislav Diro z 5.BA.

Víťazom blahoželáme a prajeme úspešnú reprezentáciu na celoslovenskom kole!