„Kľúč od pevnosti“ 2022

Vedenie školy Novinky

Desať kolektívov zo Slovenska a Čiech sa tento rok stretlo na 28. ročníku medzinárodnej súťaže “Kľúč od pevnosti“ v Starej Ľubovni. V slovenskom prevedení známej televíznej show „Pevnosť Boyard“ nechýbali od 10. – 12. júna ani študenti Gymnázia sv. Moniky. Farby našej školy hájili Terézia Kažová (1.B),  Nina Kočiščáková (1.B), Jozef Dzivý (1.A) a Matúš Nazarej (1.A).

Súťaž prebiehala v meste a priamo na hrade Stará Ľubovňa.  V piatok 10. júna čakala na súťažiacich odpoludňajšia hra v meste – úlohou družstiev bolo pomocou aplikácie Actionbound vyriešiť pridelené úlohy a hľadať odpovede na otázky a orientovať sa po celom meste Stará Ľubovňa.

V sobotu museli štvorčlenné tímy zložené z dvoch chlapcov a dvoch dievčat najskôr vybehnúť z centra Starej Ľubovne na hrad. Trasu im určovali farebné šípky. Tento rok sa museli žiaci cestou na hrad brodiť aj cez ľubovniansky potok. Po namáhavom behu do kopca (cca 30 min.) ich na hrade čakali jednotlivé disciplíny, ktoré museli absolvovať v časovom limite 2 hod. 30 min. Odmenou za prekonanie pripravených prekážok na jednotlivých stanovištiach bol za splnenú úlohu kľúč a indícia k vylúšteniu záverečného hesla. Jednou z najatraktívnejších disciplín bolo zdolávanie hradnej veže za pomoci horolezeckej sedačky. Na súťažiacich tu čakal Otec Furát a vedomostná úloha týkajúca histórie hradu. Nemalú dávku odvahy museli chlapci a dievčatá ukázať pri zlaňovaní do útrob hlbokej studne, v ktorej mali pomocou sviečky a zápaliek hľadať ukrytý kľúč. Fyzickú zdatnosť preverilo vynášanie vedier vody z podhradia do strmého kopca. Zručnosť súťažiaci nevyhnutne potrebovali pri stavaní makety hradu podľa predlohy na stanovišti s názvom Architekt, či stavanie domino kociek. V Historickom trojboji si účastníci vyskúšali chodule, meč a hádzanie podkovou do vedra. Spolu sa na hrade dalo vybojovať 14 kľúčov. Naši žiaci nazbierali 8 kľúčov a umiestnili sa na výbornom štvrtom mieste.

Mgr. Matúš Lukáč