Kde by sme mohli raz stretnúť absolventov roka 2022

Admin Novinky

Túto vetu môžeme pochopiť rôzne, mne napádajú dva významy. Našich absolventov môžeme stretnúť v rôznych mestách, kde budú v najbližších rokoch študovať, po absolvovaní štúdia zasa na rôznych miestach, kde budú pracovať. Keď sme sa nachádzali v ,,Covidovej“ dobe, najviac z nich sa rozhodlo pre štúdium lekárskych a zdravotníckych odborov, teraz, keď sa nachádzame vo finančnej kríze, si zasa najviac vybralo ekonomické smery.

Keď sa bližšie zameriame na mestá, 12 zo 110, teda približne 10 percent stretneme, ak sa vyberieme na výlet do Českej republiky – do Brna, Olomouca či Prahy. Práve v týchto mestách sa rozhodlo študovať 7 našich absolventov právo, psychológiu, cudzie jazyky či ekonomické odbory. Z bilingválnej triedy budú traja pokračovať v štúdiu na dolnorakúskej univerzite v meste Krems an der Donau a dve dievčatá sa už odsťahovali do Holandska, kde jedna bude študovať medzinárodné právo v Haagu a druhá psychológiu v Groningene. Samozrejme väčšinu z nich môžeme stretnúť v tradičných univerzitných mestách Slovenska od Bratislavy, cez Trnavu, Žilinu, Banskú Bystricu, Košice, ale ja v Prešove.

Druhý uhol pohľadu predstavujú miesta, kde ich budeme môcť stretnúť, keď sa im podarí splniť si sen o kariére. To je pre mnohých z nás najzaujímavejší moment. Po rokoch, kedy dominovalo štúdium všeobecného lekárstva, nastala dominancia ekonomických odborov, ktorým sa budú 18-ti bývalí žiaci venovať na univerzitách od Košíc cez Banskú Bystricu, Bratislavu, Krems an der Donau až po Prahu. Nasleduje 15 absolventov, ktorí chcú svoj život zasvätiť učiteľskému povolaniu. Najviac z nich chce vyučovať anglický jazyk, biológiu a matematiku. Veríme, že spolu s mojimi kolegami budeme pre nich vzorom. Nasledujú 9-ti budúci IT-zamestnanci, ktorí sa chcú v budúcnosti zaoberať programovaním, multimediálnymi technológiami či počítačovými sieťami. V tesnom závese sú budúci prírodovedci, ktorých očarila biológia, prípadne chémia, rovnaký záujem vzbudili aj zdravotnícke odbory ako je fyzioterapia, ošetrovateľstvo či pôrodná asistencia. Šiesti začali realizovať svoj profesijný sen štúdiom na technických odboroch ako je architektúra, logistika dopravy, syntéza a výroba liečiv a podobne. Piati absolventi sa rozhodli pre štúdium práva a medzinárodného práva. Rovnako piati si vybrali povolanie lekára. Štyria bývalí žiaci, z toho traja z bilingválnej triedy sa rozhodli pre štúdium tlmočníctva a prekladateľstva. Taktiež štyria budú študovať humanitné smery: politológiu či religionistiku. Môžeme povedať, že príslušníci policajného zboru a ozbrojených síl dosiahli remízu, traja sa rozhodli pre profesionálnu dráhu policajta a rovnako traja pre povolanie vojaka. Musím poznamenať, že štyri z nich sú dievčatá. Ďalšie tri dievčatá budú študovať veterinárne odbory – od lekárstva cez veterinárnu sestru až po kynológiu. Dvaja sa rozhodli venovať štúdiu športu, jeden z nich sa zároveň stáva hokejovým reprezentantom Ostrava Vítkovice. Nasledujú dvaja budúci umelci, jedna možno budúca novinárka a jeden budúci reštaurátor. Jedna z ročníka sa rozhodla pre štúdium farmácie.

Veríme, že sa im podarí splniť si sny a nájsť si miesto, kde sa budú môcť uplatniť v súlade s Božou vôľou.

Vypracovala výchovná a kariérová poradkyňa: Mgr. Jozefína Lazorová