Erasmus na Gymnáziu sv. Moniky

Vedenie školy Novinky

Milí čitatelia, sú naozaj všetci mladí ľahostajní k enviromentálnym problémom, ktoré trápia celý svet a k problémom, ktoré trápili ich rodičov a starých rodičov?

Gymnázium sv. Moniky v Prešove a jeho žiaci sa rozhodli zapojiť do projektov Europskej Únie Erasmus. Cieľom týchto projektov je rozšíriť obzory mladých ľudí v oblasti modernej histórie Slovenska a

 dôležitosti včiel, malých žlto-čiernych stvorení, pre tento svet nenahraditeľných.

Štrngájuce kľúče na námestiach, ktoré odomkli bránu demokracii pre mnohých z nás, sú symbolom Nežnej revolúcie, jednej z najdôležitejších udalostí  v histórii strednej Európy. Môžeme sa zhodnúť, že dnešnej generácii chýba národné povedomie a hrdosť. A práve tieto hodnoty sú tým, čo tento projekt chce pozdvihnúť.

Na prvý pohľad zanedbateľná problematika hynutia včiel, je v skutočnosti veľmi vážna a akútna. Ich existencia je pre svet nenahraditeľná . Včely nielenže produkujú  med, no predovšetkým držia na pleciach mnohé procesy ekosystémov, ktorých súčasťou sme aj my, ľudia.

Pod vedením našich skúsených pedagógov sa budeme snažiť tieto témy priblížiť širšej verejnosti a v spolupráci s viacerými európskymi školami ich čo najlepšie spracovať a odprezentovať.

Anna Kurucová, Soňa Staroňová, Kristián Kočiš, Lukáš Kočerha