Ekonomická olympiáda

Admin Novinky

Dňa 27.01. sme sa Laura Šlangova, Tomáš Sabol, Šimon Sedlák a ja, Kristián Kočiš, zúčastnili krajského kola Ekonomickej olympiády v rámci krúžku Finančnej gramotnosti, ktorý vedie p. uč. Bednárik. Olympiáda sa konala v budove Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Boli sme vrelo privítaní pánom dekanom Fakulty manažmentu, organizátormi Ekonomickej olympiády, ktorí nám objasnili ďalší priebeh, a taktiež na nás čakalo aj vopred pripravené občerstvenie. Olympiáda mala formu papierového testu, zloženého z dvoch častí, z piatich testových otázok a troch úloh s otvorenou odpoveďou. Čas na vyplnenie testu bol 45 minút. Test bol zameraný na orientáciu v rôznych ekonomických otázkach, základné znalosti z histórie ekonómie a taktiež na všeobecný geopolitcko-ekonomický prehľad v súčasnom svete. Moju účasť na olympiáde považujem za skvelú skúsenosť a odporúčam ju všetkým, ktorí sa aspoň sčasti zaujímajú o ekonómiu a ekonomiku a nemajú problém prepájať a kriticky hodnotiť informácie.

Kristián Kočiš V. BA