Červené stužky

Admin Novinky

Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka.

Naša škola sa dlhodobo zapája do tejto kampane a ešte pred 1. decembrom prebiehali v triedach rôzne aktivity. Na triednických hodinách sme sa zamerali nielen na prevenciu proti drogám, rozoberali sme riziká nikotínových vrecúšok a venovali sme sa zdravému životnému štýlu. 1. decembra sme rozprávali o spôsoboch prenosu vírusu HIV, aká je liečba ochorenia AIDS a hlavne ako sa správať, aby sme sa nenakazili. Študenti mali možnosť pozrieť si hodnotný film Moja Misia ANJELI a pripnutím červenej stužky vyjadriť solidaritu s ľuďmi, ktorí trpia infekciou HIV alebo ochorením AIDS.