Biskup Marek: Rozpoznajte medzi sebou Pána!

laluboNovinky

Školský rok 2023/2024 sme začali svätou omšou, ktorú v Konkatedrále sv. Mikuláša celebroval Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup a generálny vikár Košickej arcidiecézy.

Konkatedrálu naplnili stovky detí, mladých ľudí, študentov a študentiek, učiteľský zbor i ostatní zamestnanci katolíckych škôl. Sviatočné Veni Sancte sme slávili v pondelok 4. septembra spolu so Spojenou katolíckou školou sv. Mikuláša. Prosili sme Boha o pomoc, inšpiráciu, silu a ochranu v novom školskom roku. Povzbudením nám bola aj homília otca biskupa, ktorý nám v nej pripomenul, aby sme nezabúdali hľadať a nachádzať Krista v našom živom školskom spoločenstve: „Aby v našich blízkych vzťahoch prebýval Kristus! Prosíme o dary Ducha Božieho, aby sa v našich školách lámal chlieb a pri ňom, aby nám horelo srdce, aby sme mali stále intenzívnu duchovnú starostlivosť, aby sme vedeli každý deň povedať: tu v našej škole je Pán!“

Svätú omšu spolu s otcom biskupom koncelebrovali viacerí kňazi. Medzi nimi aj prešovský dekan Jozef Dronzek a školskí kapláni Martin Miškuf a Peter Štieber, ktorých otec biskup osobitne povzbudzoval do ich služby deťom a mládeži, ktorá sa po prázdninách znova rozbieha naplno. „Máte krásnu službu, ostanete dlho mladí,“ pripomenul s úsmevom biskup Marek, ktorý pred svojím biskupským svätením pôsobil niekoľko rokov medzi mládežou ako duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach.

O čítania, prosby a obetné dary pri svätej omši sa ochotne postarali naši noví maturanti. Slávenie popri organe sprevádzal svojim spevom a hrou zbor zo Základnej umeleckej školy sv. Mikuláša.

V závere otec biskup zablahoželal nášmu pánovi riaditeľovi RNDr. Pavlovi Petrovskému k jeho životnému jubileu a poďakoval mu za jeho dlhoročnú prácu v katolíckom školstve.

Hoci prevládala radostná atmosféra, Mons. Marek Forgáč oznámil aj to, že skoro ráno v deň začiatku nového školského roka sa mu dostala správa, že si Pán k sebe povolal bývalého riaditeľa Spojenej katolíckej školy sv. Mikuláša, PaedDr. Jozefa Bertu. S vierou vo večný život požiadal prítomných o modlitbu za zosnulého riaditeľa.

Po skončení svätej omše sa prváci presunuli do školy za svojimi prvými povinnosťami na Gymnáziu sv. Moniky, ostatní študenti a študentky sa pred konkatedrálou zvítavali a zdieľali medzi sebou svoje prázdninové zážitky i očakávania do práve otvoreného nového školského roka.

Všetky fotky z Veni Sancte: https://photos.app.goo.gl/H5C63qnW1pMfYcJT7

Fotky a text: Peter Haľko 5.BA