Avamet junior internet

Vedenie školy Novinky, Úspechy žiakov

Mediálny tím školského parlamentu bol minulý týždeň pozvaný odprezentovať svoj Instagramový účet, ktorým sa zapojil do 17. ročníka súťaže Junior Internet, organizovanej Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (amavet) na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Na tejto súťaži stredoškoláci z celého Slovenska prezentovali svoje digitálne projekty a nápady v kategóriách App, Web, Learn, Text, Design a Blog.
Aj keď sa náš tím neumiestnil, bolo pre nás odmenou už byť oslovenými do užšieho výberu (67 projektov) z celkového počtu prihlásených 212. Študenti si okrem skvelej skúsenosti odniesli množstvo zaujímavých postrehov, dobrých rád a inšpirácií či už od iných súťažiacich alebo od samotnej poroty.