Ani vzdelávanie učiteľov nemusí byť nuda

Admin Novinky

3. – 5. októbra 2022 sa náš kolega Dávid Bednárik zúčastnil vzdelávania „Rozvoj ekonomickej gramotnosti“, ktoré v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce (ITMS312011 Z298) zrealizovala v Košiciach vzdelávacia organizácia JA Slovensko, n.o.
Vzdelávanie bolo plné skvelých podnetov, zábavy, vedomostí, praktických zručností a nových kontaktov.