Aj Gymnázium sv. Moniky pomáha Ukrajine

Vedenie školy Novinky

Neutíchajúca vlna solidarity a pomoci zachvátila aj naše gymnázium. Každý z nás hľadal a hľadá spôsob, ako môže pomáhať v tejto novej situácii. Aj my sme reagovali na potreby rôznych subjektov a snažili sa do tejto pomoci zapojiť. Boli to hlavne zbierky. Prvá urgentná

zbierka pre vojakov na Ukrajine bola veľmi úspešná. Zbierali sme len sviečky, konzervy a polievky do hrnčeka. Neskôr boli potrebné trvanlivé potraviny a preto sme neváhali a aj túto zbierku sme hojne podporili. Sme otvorení každej pomoci. Tento týždeň sme zorganizovali zbierku ružencov pre vojakov na východný font. Nazbierali sme 317 ružencov.

Naši žiaci sa angažujú aj ako dobrovoľníci na železničnej stanici v Košiciach, ale máme aj takých, ktorí sa prihlásili k pomoci na hraniciach alebo vypomáhajú pri triedení humanitárnej pomoci v skladoch. Konkrétne školský parlament spolupracuje s neziskovou organizáciou „Podaj ďalej“ a  pravidelne posiela potrebný počet dobrovoľníkov z radu našich žiakov. Veľké a aktívne zastúpenie medzi našimi žiakmi má saleziánska mládež, ktorá v stredisku pokrýva množstvo dobrovoľníckych aktivít  na pomoc Ukrajine. To je snáď len niekoľko aktivít, v ktorých majú „prsty“ aj naši žiaci. Pracujeme aj na poli duchovnom. Bratom a sestrám na Ukrajine vyjadrujeme našu podporu a súcit nosením stužiek vo farbách ukrajinskej zástavy. Taktiež pred a po vyučovaní prosíme spoločne slovami modlitby sv.Jána Pavla II. o pokoj a mier vo svete. Počas veľkých prestávok sa stretáva skupinka žiakov v kaplnke školy pri spoločnej modlitbe. Samozrejme pri každej sv. omši nechýbajú prosby a úmysly za ľudí na Ukrajine. Vo sviatok počatého dieťaťa sme sa pomodlili krížovú cestu za všetky matky sveta, zvlášť za budúce mamičky vo vojnou zmietanej Ukrajine a p. kaplán odslúžil sv. omšu špeciálne zameranú na tento úmysel.

Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým žiakom, rodičom, zamestnancom a priateľom našej školy, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do daných aktivít. Naša pomoc bude určite pokračovať podľa potrieb a možností každého jedného z nás. Ale určite nepoľavujme v modlitbe a povzbudzujme sa navzájom, lebo modlitba je najlepšia zbraň proti pýche, nenávisti a vojne.