Gymnázium sv. Moniky Prešov

Program - marec 2019

 

Dátum

Čas

Program

4. 3.

 

Pracovná porada

Účasť všetkých vyučujúcich povinná

5. – 6. 3.

 

Duchovná obnova II.C

(Vysoká nad Uhom)

6. 3.

815

Popolcová streda 3.A

(sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša – vyučuje sa v skrátenom režime)

7. 3.

715

sv. omša 3.B

12. 3.

900

EČ a PFIČ MS zo slov. jazyka a literatúry

(IV.BA, IV.A, IV.B, IV.C)

1. – 3. ročník: Dve vyučovacie hodiny + od 10.00 hod. program podľa neskôr zverejnených pokynov

V.BA – študijné voľno

13. 3.

845

EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov

(IV.A, IV.B, IV.C, V.BA)

1. – 3. ročník + IV.BA:  Od 9.00 hod. sv. omša + prednáška v kostole Kráľovnej pokoja na sídlisku III.

14. 3.

715

sv. omša

14. 3.

900

EČ MS z matematiky (IV.A, IV.B, IV.C, V.BA)

1. – 4. ročník – vyučovanie podľa bežného rozvrhu

14. 3.

 

Rada školy

18. 3.

1245

Duchovná obnova pre učiteľov

(vyučuje sa v skrátenom režime)

19. 3.

 

II. kolo simulovaných prezidentských volieb

21. 3.

715

sv. omša 3.C

21. 3.

 

Matematický klokan

23. 3.

900

Duchovná obnova pre rodičov

25. 3.

 

Exkurzia Osvienčim - Auschwitz (Poľsko)

3. ročník

28. 3.

715

sv. omša 3.BA

28. 3.

900

Prijímacie skúšky pre bilingválne štúdium – slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk

29. 3.

Do 1500

Odovzdať vypracované sady maturitných zadaní riaditeľovi školy

Poznámky:

1.       Prosím všetkých študentov, aby upozornili rodičov, rodinu a známych na možnosť odovzdať 2 % alebo 3 % z už zaplatenej dane za rok 2018 Rodičovskému združeniu pri GsM. V prípade, že sa rozhodnú poskytnúť tieto finančné prostriedky Rodičovskému združeniu pri GsM stačí tlačivo, ktoré je zverejnené na internetovej stránke školy v odkaze na 2% z daní, vyplniť, vytlačiť, dať potvrdiť v mzdovej učtárni zamestnávateľa a potom odovzdať v kancelárii školy. O využití týchto financií rozhoduje rodičovská rada.

                                                                                                                               Ďakujeme za podporu 

 

2.       Počas  písomných maturitných skúšok bude škola fungovať v osobitnom režime, ktorý vám bude včas oznámený. Prosím všetkých vyučujúcich a študentov, aby si všímali oznamy na nástenkách školy, prípadne v školskom rozhlase a ich rešpektovali .

 

Poďakovanie:

  1. Barbore Martonovej za 5. miesto v krajskom kole Olympiády ľudských práv. Za jej prípravu ďakujem Mgr. J. Lazorovej. Prajeme veľa úspechov na celoslovenskom kole.
  2. B. Dirovi (2. miesto), A. Kažimírovi (4. miesto) a K. Kočišovi za  vynikajúcu reprezentáciu školy na okresnom kole Matematickej olympiády kat. Z9. Za ich prípravu ďakujem Mgr. M. Pirohovej. B. Dirovi prajeme veľa úspechov na krajskom kole.
  3. K. Ratkošovej (1. miesto) – kat B, K. Pavlíkovskej (3. miesto) – kat. C, N. Šimkovej  (2. miesto)– kat. D, F. Baranovi (5. miesto), M. Kračinovskému (8. miesto) – kat. A za vynikajúcu reprezentáciu školy na krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku. Za ich prípravu a organizáciu krajského kola ďakujem MBA J. Baffaluy Gesti a Mgr. M. Bafalluy Gesti. K . Ratkošovej prajeme veľa úspechov aj na celoslovenskom kole.
  4. I. Koreňovej (8. miesto) – kat A, D. Toďorovej (7. miesto) – kat. B za reprezentáciu školy v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Za ich prípravu ďakujem Mgr. A. Richtarikovej a Mgr. A. Harvilkovej.

 

 

Maturantom prajeme dobrú prípravu a Ducha múdrosti počas celých písomných maturitných skúšok.

 

 

Riaditeľstvo školy

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny