Gymnázium sv. Moniky Prešov

Program - november 2019

Dátum Čas

Program

30. 10. – 31. 10.  

Jesenné prázdniny (Nástup do školy 4. 11. 2019)

1. 11.  

Sviatok všetkých svätých – deň pracovného pokoja

4. – 8. 11.  

Poznávací zájazd Taliansko

4. 11. 1445

Stretnutie triednych učiteľov

4. 11.  

Testy profesijnej orientácie – III.A (1. – 3. hod.)

5. 11.  

Testy profesijnej orientácie – III.B, III.C, IV.BA (1. – 3. hod.)

5. 11.  

Exkurzia Prelika Prešov – III.A (2. – 3. hod.)

7. 11. 715

Sv. omša 3.B

8. – 9. 11.  

CODING CLUB (Aj Ty v IT)

11. – 14. 11.  

Náčuvová prax

11. 11. 1445

Klasifikačná porada za 1. štvrťrok školského roka

13. 11.  

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

13. 11.  

Exkurzia Prelika Prešov – III.C (2. – 3. hod.)

14. 11.  

Imatrikulácia študentov 1. ročníka 750 – sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša 4.C, 1700 – Imatrikulácia pokračuje poobede počas imatrikulačnej diskotéky

14. – 18. 11.  

Celoštátne kolo súťaže „Nenápadní hrdinovia“

16. 11.  

Stužková slávnosť V.BA triedy

17. 11.  

Deň boja za slobodu a demokraciu (štátny sviatok)

18. 11.  

GODZONE TOUR 2019 (pozvanie a predstavenie programu pre študentov školy podľa pripraveného rozpisu)

18. – 19. 11.  

Duchovná obnova IV.BA triedy

20. – 22. 11.  

Medzinárodné kolo dejepisnej súťaže v Chebe

20. 11.  

Exkurzia Prelika Prešov – III.B (2. – 3. hod.)

21. 11. 715

Sv. omša 2.BA

21. 11.  

Olympiáda v SJL

21. – 22. 11.  

Duchovná obnova IV.B triedy

23. 11.  

Stužková slávnosť IV.A triedy

25. – 26. 11.  

Duchovná obnova III.C triedy

27. 11.  

Exkurzia Prelika Prešov – IV.BA (2. – 3. hod.)

27. – 28. 11.  

Duchovná obnova III.BA triedy

28. 11. 800

Sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša 2.A

(relikvia bl. Anky Kolesárovej)

29. 11. 900

Deň otvorených dverí

02. – 03. 12.  

Duchovná obnova IV.C triedy

3. 12 1445

Pracovná porada

6. 12.  

Možno príde aj sv. Mikuláš

(Krabica pre darčeky bude vo vestibule školy od stredy 4. 12.)

Poznámky: 

1.      Ďakujem všetkým študentom a učiteľom, ktorí si ráno počas októbra našli čas a prišli sa modliť modlitbu sv. ruženca v kaplnke školy. 

2.      Upozorňujem študentov, že účasť na duchovnej obnove je povinná a môže byť ospravedlnená iba z vážnych dôvodov. Taktiež, že je to školská akcia a počas celej akcie platí v plnom rozsahu školský poriadok. 

3.      Prosím všetkých študentov, aby do konca novembra uhradili poplatok za krúžky za tento školský rok u Mgr. Ľ. Tuhrinskej v stanovených časoch. 

4.      Žiadam všetkých študentov 3. ročníka, aby v dohľadnej dobe kontaktovali svojho školiteľa pre ročníkovú prácu a začali na nej pracovať. Prvú konzultáciu je nutné uskutočniť do konca novembra. 

Až do konca novembra môžete podporiť našu školu v súťaži NA NOVÝ LEVEL. SMS v tvare NNL HXZ zasielajte na číslo 6662. Cena spätnej SMS je 0,10€. Aj vy môžete vyhrať. Viac na www.nanovylevel.sk Ďakujeme

 

Poďakovanie:

1.      Študentom školy a Mgr. M. Bafalluy Gesti za zrealizovanie zbierky BIELA PASTELKA. Vyzbierali sme 867,65 €.

2.      Basketbalovému družstvu školy za reprezentáciu školy na NDBA Cup Renovabis v Dolnom Kubíne a zisk 2. miesta. Za ich prípravu a vedenie ďakujem Mgr. A. Petrovskej

3.      Ivane Koreňovej za 1. miesto a Jánovi Michalovi Riškovi za 2. miesto na krajskej súťaži MODERÁTOROV. Za ich prípravu ďakujem Mgr. A. Richtarikovej a Mgr. A. Harvilkovej.

4.      Alexovi Zamborskému za čestné uznanie v 15. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurinova jeseň 2019.

5.        Adriánovi Angelovičovi za 2. miesto na Majstrovstvách okresu Prešov v zrýchlenom šachu ZŠ a SŠ. Za reprezentáciu ďakujem aj D. Pirohovi, A. Zamborskému, M. Kračinovskému a A. Angelovičovej.

 

RNDr. P. Petrovský, riaditeľ školy

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny