Gymnázium sv. Moniky Prešov

Program - september 2019

Dátum Čas

Program

23. 8. 900

Komisionálne skúšky, pracovná porada

26. – 28. 8.  

Duchovná obnova učiteľov

29. 8.  

Štátny sviatok – SNP

30. 8. 900-1200

Komisionálne skúšky, pracovná porada, PK

2. 9. 900

Začiatok školského roka

sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša

3. 9.  

Triednické hodiny 1. ročník (podľa potreby) 2. – 5. ročník (1. – 4. hod.)

5. 9.  

Opravný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky z matematiky

5. 9. 715

Sv. omša 5.BA

6. 9. 800

Účelové cvičenia pre študentov 1. ročníka

do 6. 9. do 1400

Odovzdať plány práce PK, výchovného poradcu,  triedneho učiteľa, koordinátorov

9. 9. 800

Vstupný test z anglického jazyka

9. 9. 1445

Pracovná porada

10. 9. 800

Účelové cvičenia pre žiakov 2. ročníka

do 12. 9. do 1400

Odovzdať prihlášky na krúžky + vzdelávacie poukazy

12. 9. 715

Sv. omša 4.BA

13. 9.  

Odovzdať  doplnené katalógy jednotlivých tried 2., 3., a 4. ročníka  Mgr. L. Mišenčíkovej

16. 9.  

Odovzdať plány práce jednotlivých krúžkov Mgr. Tuhrinskej

16. 9. 1600

Rodičovské združenie

19. 9. 715

Sv. omša 4.A

24. – 26.9.  

Duchovná obnova I.A

26. 9. 715

Sv. omša 4.B

30. 9.  

Odovzdať vyplnené katalógy 1. ročníka Mgr. L. Mišenčíkovej

30. 9. do 1400

Odovzdať záväzné prihlášky na maturitné skúšky v tomto školskom roku

2. – 4. 10.  

Duchovná obnova I.B

3. – 4. 10.  

Duchovná obnova II.A

7. 10. 1445

Pracovná porada

8. – 9. 10.  

Duchovná obnova II.B

9. – 11. 10.  

Duchovná obnova I.C

Poznámky:

 

1.       Počas celého obdobia prebiehajú opravné, rozdielové a komisionálne skúšky žiakov podľa zverejneného plánu v určených komisiách. 

2.       Do 3. 9. oznámiť Mgr. Ľ Tuhrinskej názov a zameranie krúžku, ktorý máte záujem viesť. 

3.       Vyzývam všetkých študentov, aby od prvého dňa tohto školského roka dôsledne dodržiavali školský poriadok aj v oblasti slušného obliekania a prezúvania sa v budove školy. 

4.       Sv. omše v tomto školskom roku:      UTOROK a PIATOK – 730 hod.

ŠTVRTOK – 715hod. – pripravuje trieda podľa programu 

5.       Na vrátnici školy si tak ako minulý školský rok môžete zakúpiť čierny popisovač tabule (fixku) a kopírovacie služby je možné využívať samoobslužným spôsobom po zakúpení dobíjacej karty v kancelárii školy. Na vrátnici si takisto môžete zakúpiť biele školské tričko, jeho cena je 4,50 €. 

6.       Upozorňujem všetkých študentov, že počas vyučovania bude škola zamknutá a mimo budovy školy sa môžete dostať iba na základe vypýtania rodičov, po potvrdení triednym učiteľom a zapísaní sa pri odchode na vrátnici školy, v zmysle školského poriadku.

 

Požehnaný školský rok 2019/2020 praje

                                   riaditeľstvo školy

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny