Gymnázium sv. Moniky Prešov

Program - december 2018

Dátum Čas

Program

3. 12.  

Olympiáda ľudských práv – školské kolo

3. 12 1445

Pracovná porada

3. – 4. 12.  

Duchovná obnova III.A triedy

4. – 5. 12.  

Duchovná obnova III.B triedy

6. 12. 715

Sv. omša

6. 12.  

Možno príde aj sv. Mikuláš

(Krabica pre darčeky bude vo vestibule školy od utorka 4. 12.)

7. 12. 900

Deň otvorených dverí

8. 12.  

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

prikázaný sviatok

10. 12. 1500 - 1700

Rodičovské združenie – konzultačnou formou

(triedni učitelia budú v uvedenom čase k dispozícii v kmeňových triedach a ostatní vyučujúci v zborovni)

10. 12. 1630

Rada rodičov

12. 12.  

Exkurzia v NR SR

13. 12. 715

Sv. omša

15. 12. 900

Duchovná obnova pre rodičov

20. 12. 715

Sv. omša

21. 12. 800

KOLEDA  2018

Záverečný vianočný program spojený s basketbalovým  zápasom učitelia vs. študenti.

22. 12. – 7. 1.  

Vianočné prázdniny

(začiatok vyučovania v utorok 8. 1. 2019)

Poznámky:

1.      Vzhľadom k zmene programu učiteľov, sa 8. a 9. hodina z 20. 12. 2018 odučí v pondelok 17. 12. 2018 na 8. a 9. hodine. Ďakujem za porozumenie.

2.      KOLEDA 2018 – akcia sa bude konať v priestoroch telocvične Hotelovej akadémie na Okružnej ulici (bývalá Handball Aréna). Za nomináciu študentov na exhibičný basketbalový zápas UČITELIA – ŠTUDENTI je zodpovedný Mgr. Širotňák.

Poďakovanie

1.        Študentom tretieho ročníka za prípravu imatrikulácie a študentom štvrtého ročníka za prípravu stužkových slávností.  

2.        Emme Humeňanskej, Adamovi Klepsatelovi, Lucii Sabolovej, Kataríne Triščovej, Ľubomírovi Lazorovi za vynikajúcu reprezentáciu školy v projektovej súťaži Nenápadní hrdinovia, kde sa umiestnili v zlatom pásme. Za ich prípravu a vedenie ďakujem Mgr. B. Barlovej

3.      Alexovi Zamborskému za 3. miesto v kat. Poézia na celoštátnej súťaži v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy XXIII. Gorazdov literárny Prešov.

4.      Gabriele Sečkovej (1. miesto), Diane Sokolovej (2. miesto) a Agáte Gajdošovej (4. miesto)  za vynikajúcu reprezentáciu školy v obvodnom kole – AEROBIK SŠ. Takisto ďakujem všetkým ostatným dievčatám, ktoré sa uvedenej súťaže zúčastnili a takisto nás vynikajúco reprezentovali. Za ich vedenie na súťaži ďakujem Mgr. Ľ. Tuhrinskej.

5.      Nikole Pavlíkovej (1. miesto – kat. moderná pieseň), Pavlovi Gumanovi (1. miesto – kat. ľudová pieseň), Dominike Gargalíkovej a Laure Lipkovej (3. miesto – kat. duetá) a Alžbete Kovaľovej za reprezentáciu školy v speváckej súťaži Alžbetina ruža v Košiciach. Veľká vďaka patrí aj hudobníkom, ktorí ich doprevádzali. Za prípravu na súťaž ďakujem Mgr. Jozefíne Lazorovej a Mgr. S. Roháčovi.

6.      Družstvu školy E. Bačová, T. Majcherová, S. Kočiščin, F. H. Honz, A. Kačalová, K. Lelák za 1. miesto v obvodnom kole a aj vo finálovom kole súťaže NIE DROGÁM. Za ich prípravu ďakujem RNDr. A. Mydlovej. 

 

Požehnaný advent, veľa milostí od narodeného Krista

a úspešný rok 2018

želá  riaditeľstvo školy 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny