Gymnázium sv. Moniky Prešov

2% z daní

2% z daní - stále možno poukazovať!

 Vážení rodičia a priatelia Gymnázia sv. Moniky !!!  

         Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o pomoc a podporu pre našu školu, a teda aj pre Vaše deti v rámci možnosti poskytnutia 2 % (3 %) z Vašich už zaplatených daní za rok 2019. 

Vaše dve percentá bude možné poukazovať do dvoch mesiacov od skončenia pandémie nového koronavírusu. Bližšie informácie:  http://www.itretisektor.sk/2_dane_Aktualne_stanovisko_k_poskytovaniu_asignovanej_dane_

Zákon č. 595/2003 o daniach z príjmov umožňuje každej fyzickej a právnickej osobe platiacej dane poukázať neziskovej organizácii, ktorú si určí, 2 % z jeho zaplatených daní za predchádzajúci rok.

Rodičovské združenie využíva získané financie na podporovanie výchovných a vzdelávacích aktivít našich žiakov. Za všetky možno spomenúť duchovné obnovy, exkurzie, súťaže, ale aj študentský ples tešiaci sa veľkej obľube.

Pre viac informácii navštívte: gymonika.edupage.org

Potrebné dokumenty si môžete stiahnuť priamo tu:

- potvrdenie o zaplatení dane - editovateľné

- vyhlásenie o poukázaní 2% - editovateľné

- dobrovoľníctvo - prijímateľ

- dobrovoľníctvo - vysielajúca organizácia

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 







Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny