Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Žiacka školská rada

  Predseda:

Ján Čollák

Podpredseda: Mária Boldyová

Ostatní členovia:

Viktória Majirská, Lucia Vysocká, Lukáš Centek, Vanessa Adamisová, Ivana Blaščáková, Eliška Koťuchová, Barbora Mária Posová, Zuzana Kostrábová, Daniel Lipka, Viliam Dominik Ďuraš
 
Pravidelné stretnutia ŽŠR každý utorok 14.45 miestnosť č.29. Ste srdečne vítaní.

kontakt:

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pre aktuálne oznamy, ponuky školení a akcií,  sleduj nástenku ŽŠR na medziposchodí.

 ŽŠR/Žiacka Školská Rada - Čo to vlastne je?

 Ak si nás predstavujete ako trafených ľudí, ktorí z nudy organizujú akcie, mýlite sa. Sme skupinka vytvorená bežnými študentmi školy, ktorých každodenne stretávate na chodbách. Okrem ranného polhodinového rituálu, ktorý sa skladá najmä z hypnotizovania šatníka, víťazného výberu reprezentatívneho oblečenia, organizovania školských akcií máme za úlohu spolupracovať práve s vami študenti GsM. Pomáhať vám riešiť problémy, reprezentovať vaše názory a ovplyvňovať dianie v škole. Týmto dávam do pozornosti naše úradné hodiny. Nájdete nás v miestnosti č.52 každý štvrtok cez veľkú prestávku. Čakáme vás tam s nápadmi, prípadne tipmi na zlepšenie života školy.

Koordinátor:

Mgr.Jan(k)a Verešpejová, sídlo: kdekoľvek na chodbe, občas aj v zborovni ;)
foto - nebude - sorry ;))) netreba týrať študentov a iných nahodných čitateľov .

O1: Nezabudnite, Boh nás miluje a stvoril nás presne takých, akých nás chcel :)

O2: Ak más šancu niečo zmeniť, tak prečo čakáš, že to urobia iní?

 

Tlačivá

Tlačivá

Názov

súbory na stiahnutie

Potvrdenie o návšteve školy

stiahnuť

Potvrdenie o návšteve SŠ alebo VŠ

na účely prídavku na dieťa

stiahnuť

Žiadosť o vydanie preukazu – čipovej karty

na žiacku a študentskú zľavu cestovného (MHD a SAD)

 

stiahnuť

 

Žiadanka na vydanie Žiackeho preukazu

na zľavu cestovného(ŽSR)

 

stiahnuť

 

Žiadosť o oslobodenie

od povinnej telesnej výchovy

 

stiahnuť

 

Záväzná prihláška na maturitnú skúšku

 

stiahnuť

 

Záväzná prihláška na seminár

 

Informovaný súhlas

na školské výlety a iné školské akcie

 

stiahnuť

 

Žiadosť o prijatie do ŠSZČ

(Školského strediska záujmovej činnosti)

 

stiahnuť

 

Zápisný lístok

na stravovanie sa v Súkromnej školskej jedálni .

 

stiahnuť

 

Žiadosť o vydanie

preukazu žiaka ISIC/EURO<26 alebo známky ISIC

 

stiahnuť

 

Časopis cesta

Kontakt do časopisu cesta Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Archív školského časopisu Cesta. Vzhľadom na to, že sa jedná o verzie, ktoré boli pripravené pre tlač, majú súbory veľkosť približne 15MB.

Najnovšie čísla:

   

      

      

      

    

    

Dokumenty školy

Na tejto stránke prinášame dokumenty školy, ktoré Vám priblížia jej chod a organizáciu.

Školský vzdelávací a výchovný program

- Inovovaný školský vzdelávací program

- Učebný plán pre štvorročné štúdium

- Učebný plán pre biligválne štúdium

- Školský vzdelávací program pre bilingválnu sekciu pre 5. ročník

- Formačný plán školy

Organizácia školského roka

Smernice školy

- Smernica na vybavovanie sťažností

Smernica o hodnotení a klasifikácii žiakov v podmienkach Gymnázia sv. Moniky v Prešove

Pokyny k písaniu a kritéria pre hodnotenie ročnikových prác žiakov tretieho ročníka

Dotazníky o škole

- V školskom roku 2009/2010 sme medzi žiakmi a ich rodičmi zisťovali prostredníctvom dotazníkov ich názor na školu a návrhy na zlepšenie jej fungovania. Vyhodnotenie dotazníkov za rok 2009/2010

V školskom roku 2012/2013 sme medzi žiakmi a ich rodičmi zisťovali prostredníctvom dotazníkov ich názor na školu.

výsledky dotazníkov rodičia

- výsledky dotazníkov žiaci

Iné

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2014/2015, jej podmienkach a výsledkoch, spracovaná podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z.

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2017/2018

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2018/2019

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2019/2020

Zamestnanci

Zamestnanci Gymnázia sv. Moniky

 

Pedagogickí zamestnanci školy

Kontakt

Riaditeľ školy: 051/7567301
RNDr. Pavol Petrovský – matematika
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Pedagogický zástupca riaditeľa školy: 051/7567303
Mgr. sr. Luciana Mišenčíková – kat. Náboženstvo
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Technicko – ekonomický zástupca riaditeľa školy:
051/7567303
RNDr. Henrieta Svocáková – matematika, fyzika
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Duchovný správca školy: 051/7567307
Mgr. Štefan Kaňuk - katolícke náboženstvo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Výchovný a kariérový poradca: 051/7567304
Mgr. Jozefína Lazorová – nemecký jazyk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
občianska náuka
Zástupca riaditeľa školy pre činnosť CVČ: 051/7567306
Mgr. Ľ. Tuhrinská – telesná výchova
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Učitelia:
MBA Javier Gesti Bafalluy – španielsky jazyk 051/7567304
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Marcela Gesti Bafalluy – tr. 3.BA, španielsky jazyk,
051/7567304
kat. náboženstvo
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. P. Ballon – tr. 4.B, kat. náboženstvo 051/7567304
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. B. Barlová – dejepis 051/7567304
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. D. Bednárik – tr. 3.C, občianska náuka, ekonomika
051/7567304
psychológia Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. A Benčičová – tr. 2.C, anglický jazyk, biológia
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  051/7567304
Mgr. Z. Brešťanská – tr. 1.C, anglický jazyk 051/7567304
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. M. Bodnárová - chémia, geografia 051/7567305
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. N. Butkovičová - dejepis, anglický jazyk 051/7567306
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Katarína Čečková - geografia, biológia 051/7567306
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. B. Danišková - anglický jazyk 051/7567305
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. A. Ďurášová – tr. 1.BA, dejepis, občianska náuka
051/7567306
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
RNDr. M. Pončáková – chémia, matematika 051/7567304
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. M. Kamenská – biológia 051/7567306
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. M. Kazimírová – 1.B, francúzky jazyk, 051/7567304
geografia Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. L. Kravcová - matematika, biológia 051/7567305
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Ľ. Lazor – tr. 2.A, informatika 051/7567305
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. N. Mikolajová – tr. 2.B, anglický jazyk, matematika
051/7567304
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. A. Murajdová – tr. 3.B, slovenský jazyk a literatúra,
051/7567306
nemecký jazyk
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. S. Murillo – tr. 4.BA, anglický jazyk 051/7567304
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. M. Pirohová - matematika, informatika 051/7567305
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. A. Petrovská – matematika, fyzika 051/7567305
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. A. Richtariková – tr. 3.A, slovenský jazyk a literatúra
051/7567306
dejepis
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. S. Roháč – nemecký jazyk 051/7567304
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. J. Sipko – ruský jazyk 051/7567306
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. H. Slivková – tr. 5.BA, informatika 051/7567305
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
PhDr. D. Šarníková – anglický jazyk 051/7567304
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. B Širotňák – tr. 1.A, telesná a športová výchova
051/7567306
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. M Talarovičová – tr.4.A, biológia 051/7567306
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. S. Tall – fyzika 051/7567305
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. J. Verešpejová – anglický jazyk 051/7567304
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Hospodársko - administatívni pracovníci školy: 051/7567302
Marta Kollárová  
Jana Krivdová  
Prevádzkoví pracovníci školy: 051/7567302
Anna Gačová – upratovačka  
Ľudmila Kočišková – vrátnička, informátorka  
Valéria Luterančíková – upatovačka  
Gejza Sabanoš – školník, údržbár  
Mária Kytýrová – upratovačka  
Ľudmila Schankweilerová - upratovačka  
Materská a rodičovská dovolenka:  
Mgr. K. Tutková - slovenský jazyk  
PaedDr. M. Slivková, PhD. - geografia  
RNDr. A. Mydlová - matematika, chémia  

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri