Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Nenápadní hrdinovia

Projekt Nenápadní hrdinovia má už svoje stále miesto v našej škole. Aj tohto roku predstavili žiaci našej školy v Žiline na 11. ročníku počas slávnostnej študentskej konferencie Nenápadní hrdinovia   svojich „hrdinov“. Ľudí, ktorí sa nebáli počas rokov totality vzoprieť režimu a išli proti prúdu. Tento ročník bol zvlášť výnimočný, keďže sme zároveň oslavovali 30. výročie Nežnej revolúcie.

Čítať ďalej...

Získali sme novú spolužiačku

Dňa 28.11.2019 sme pri slávnostnej sv. omši získali pre našu školskú kaplnku relikviu* blahoslavenej Anny Kolesárovej. Liturgiu celebroval postulátor blahorečenia otec Marek Ondrej. Relikvia bola následne prenesená do kaplnky školy. Veríme, že aj na Annin príhovor vyprosíme pre nás v škole potrebné Božie milosti.

Čítať ďalej...

Alicante

 „Hablando español en España“ 

Od 6. do 13. mája sme my, ôsmy žiaci našej školy, odcestovali spolu s našimi pani učiteľkami do španielskeho Alicante za účelom zlepšiť sa v španielskom jazyku. 

Čítať ďalej...

Štátne jazykové skúšky pre žiakov bilingválneho štúdia

Riaditeľstvo Gymnázia sv. Moniky oznamuje, že v spolupráci so Štátnou jazykovou školou v Žiline je žiakom bilingválnej triedy gymnázia umožnené vykonať štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka za výhodných podmienok. Štátna jazyková skúška môže byť vykonaná na základnej úrovni B2 alebo odbornej úrovni C1.

Čítať ďalej...

CLIL v Cheltenhame

Čo so sebou prináša bilingválne vzdelávanie? Možnosti a výzvy pre študentov, učiteľov a školy.  Šanca byť viac medzinárodný často naráža na nedostatok zdrojov, učebníc, ale aj vytvára nádherný priestor pre tvorivosť a neštandardné riešenia. Celkom ako naše prázdniny. Namiesto dovolenky sme si s kolegyňou januári naplánovali na leto kurz pre učiteľov bilingválnych predmetov prostredníctvom programu Erasmus+. V máji nás potešili kladnou odpoveďou o schválení a mohli sme sa začať pripravovať...

Čítať ďalej...

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri