Gymnázium sv. Moniky Prešov

Ing. Zuzana Varhoľová a MUDr. Ladislav Varhoľ
Škola mi dala kvalitne vzdelanie v duchu kresťanskej viery, priateľov, ktorí sú súčasťou môjho života dodnes a aj bonus navyše :) - manžela..Každému by sme priali, aby sa nebál písať svoj príbeh, ktorý začína možno práve na GSM.
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom

Basketbalový maratón

V piatok 27.5.2022 podvečer bolo v priestoroch našej školy netradične rušno a veselo. Po dvojročnej vynútenej prestávke sa v telocvični školy opäť stretli žiaci, učitelia i absolventi, ktorých spája radosť a nadšenie z basketbalu. Tradičný basketbalový maratón

, ktorý trvá od piatkového večera (19:00) do sobotného rána (7:00), sa prvýkrát uskutočnil už v roku 2009. Po úvodných organizačných pokynoch a rozcvičke sme sledovali zápas chlapcov, ktorí v rokoch, keď boli ešte žiakmi Gymnázia svätej Moniky, reprezentovali školu na okresných i krajských majstrovstvách. Pokračovali sme zápasmi podľa rozpisu, pričom výsledné  dosiahnuté skóre 688:703 bolo jedno z najtesnejších v celej histórii turnaja. Polnočnú súťaž v streľbe spoza trojkového oblúka vyhrali minuloroční maturanti Dorotka Kolková a Stano Humeník. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a organizácii celej akcie, no predovšetkým účastníkom za pokojný priebeh, výbornú atmosféru a za kvalitné, obetavé výkony na palubovke počas zápasov.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri