Gymnázium sv. Moniky Prešov

Ing. Zuzana Varhoľová a MUDr. Ladislav Varhoľ
Škola mi dala kvalitne vzdelanie v duchu kresťanskej viery, priateľov, ktorí sú súčasťou môjho života dodnes a aj bonus navyše :) - manžela..Každému by sme priali, aby sa nebál písať svoj príbeh, ktorý začína možno práve na GSM.
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom

Odovzdali sme maturitné vysvedčenia

Každé veľké dielo niečo stojí. Námahu, čas, obetu, ktorú sme doňho vložili. Asi všetci by sme o tom vedeli rozprávať. No ak sa dielo podarí, ten pocit je nádherný. Na takomto veľkolepom diele pracovali aj naši študenti počas pôsobenia na našej škole a stálo to za to sa namáhať , obetovať a tak trochu aj „trpieť“. Veď prešli prvou veľkou skúškou dospelosti – maturitou.

1.jún je vždy Medzinárodným dňom detí, no tento rok bol obohatený veľkou slávnosťou odovzdávania maturitných vysvedčení našim maturantom. Krásu tohto dňa umocnilo aj slnečné počasie, ktoré vyčarilo úsmevy na tvárach nielen študentov a ich pedagógov, ale aj prítomným rodičom a priateľom. Konečne žiaden stres. Radosť a hrdosť sa dala čítať zo spokojných tvári študentov. Slávnosť začala sv. omšou v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove o 15:00, kde sme spolu s naším školským kaplánom Štefanom vytvorili spoločenstvo, ktoré v tento deň prinieslo obetu chvály a vďaky. Mali sme a máme za čo ďakovať. Vďaka za všetkých vás, milí maturanti, za vašu prítomnosť. Vďaka za vašich rodičov, ktorí vás podporovali a budú podporovať v každej životnej situácii. Vďaka za vašich učiteľov a ich trpezlivosť pri vašom vzdelávaní. Vďaka za každý deň spolu s vami, vďaka za nádherné svedectvá lásky....Vďaka ....Vďaka nášmu Bohu...

Slzy šťastia vystriedali aj slzy smútku. Za tieto emócie sa v tomto momente nikto nehanbil, lebo toto jednoducho k rozlúčke patrí. A preto, milí maturanti, buďte požehnaní , tešte sa z maličkostí, lebo z nich sa rodia zázraky!

Lebo my spolu s vami sme zažili jeden takýto zázrak.

AD REVIDENDUM!

 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri