Gymnázium sv. Moniky Prešov

Ing. Zuzana Varhoľová a MUDr. Ladislav Varhoľ
Škola mi dala kvalitne vzdelanie v duchu kresťanskej viery, priateľov, ktorí sú súčasťou môjho života dodnes a aj bonus navyše :) - manžela..Každému by sme priali, aby sa nebál písať svoj príbeh, ktorý začína možno práve na GSM.
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom

Olympiáda kritického myslenia

9. – 10. 6. 2022 sme si vyskúšali ako sa má kriticky myslieť. Zúčastnili sme sa očakávaného finále Olympiády kritického myslenia v Bratislave na Fakulte ekonomických a sociálnych vied. Našimi reprezentantmi boli Anna Kurucová zo IV.BA a Tobiáš Korečko z V.BA.

Hoci sme do finálovej trojice v našej kategórii nepostúpili, skúsenosť to bola skvelá. Prvý deň sme absolvovali test mediálnej gramotnosti a prezentovali sme argumentačné reči. V piatok sme videli finálové trojice z mladšej a staršej kategórie a ich fenomenálne výkony. Témy o Európskej únii, rómskej problematike na Slovensku alebo vojne na Ukrajine, sa zdali na prvý pohľad všeobecné, ale potrápili. K danej téme potrebovali finalisti za 15 minút overiť hodnovernosť článku, za ďalších 15 mali odhaliť manipulatívne techniky v grafe a posledných 15 minút si pripravovali argumentačnú reč. Výsledky svojej práce prezentovali v plnej aule FESV pred ostatnými účastníkmi a pred odbornou porotou. Tú tvorili predseda SDA Ondrej Schutz, dekanka fakulty Prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá Ph.D., zakladateľ portálu konšpirátori.sk, moderátorka relácie Na hrane z TV JOJ Jana Krescanko Dibáková a členka portálu demagóg.sk. Ešte raz im v chceme symbolicky zatlieskať za ich výkony.

Na budúci rok sa tešíme opäť. Snáď sa podarí dotiahnuť to až do celoslovenského finále. Ďakujeme.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri