Gymnázium sv. Moniky Prešov

Ing. Zuzana Varhoľová a MUDr. Ladislav Varhoľ
Škola mi dala kvalitne vzdelanie v duchu kresťanskej viery, priateľov, ktorí sú súčasťou môjho života dodnes a aj bonus navyše :) - manžela..Každému by sme priali, aby sa nebál písať svoj príbeh, ktorý začína možno práve na GSM.
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom

Matboj

Dňa 6.5.2022 sa v Košiciach uskutočnila matematická súťaž MATBOJ. Súťažilo 45 družstiev z celého Slovenska. Našu školu výborne reprezentovali tri družstvá:

M. Halasová, M. Iľkovič, A. Kačmárová, M. Sedlár – 3.miesto

(historicky najlepšie umiestnenie nášho tímu v tejto súťaži )

B. Diro, B. Jurko, T. Tall, V. M. Urda – 19.miesto

W. Ballucha, P. Gabriely, A. Kažimír, A. Kurimská – 24.miesto

Srdečne blahoželáme!

Celú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na

https://seminar.strom.sk/media/uploads/vysledkovkamatboj2022.pdf

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri