Gymnázium sv. Moniky Prešov

Ing. Zuzana Varhoľová a MUDr. Ladislav Varhoľ
Škola mi dala kvalitne vzdelanie v duchu kresťanskej viery, priateľov, ktorí sú súčasťou môjho života dodnes a aj bonus navyše :) - manžela..Každému by sme priali, aby sa nebál písať svoj príbeh, ktorý začína možno práve na GSM.
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom

Modelový parlament Slovenska

V dňoch 22.-24. apríla sa žiaci 2ba triedy - Viliam Dominik Ďuraš a Matej Piroh zúčastnili prvého ročníka Modelového parlamentu Slovenska. MPS - Modelový Parlament Slovenska je projekt založený stredoškolákmi, ktorý prebieha v štýle zasadania parlamentu. Účastníci si vyskúšali, aké je to byť poslancom a verejným činiteľom.

Prostredníctvom aktivít na konferencii si študenti rozvinuli svoje debatné schopnosti, kritické myslenie, a zlepšili svoj prehľad o aktuálnych témach, ktoré sa riešia na Slovensku či vo svete. Medzi ďalšie aktivity patrilo vytváranie návrhu zákona či stretnutie s významnými osobnosťami politiky, napríklad s Mikulášom Dzurindom či Gáborom Grendelom. V rámci oceňovania najlepších 5 poslancov spomedzi 100 účastníkov z celého Slovenska, bol náš študent Viliam vybraný ako najlepší poslanec za zahraničný výbor. Spolu so svojim spolužiakom vytvoril návrh zákona, ktorý ako jediný prešiel hlasovaním s ústavnou väčšinou. Našim študentom gratulujeme, a prajeme im veľa šťastia a úspechov dobudúcna.

 

 

 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri