Gymnázium sv. Moniky Prešov

Ing. Zuzana Varhoľová a MUDr. Ladislav Varhoľ
Škola mi dala kvalitne vzdelanie v duchu kresťanskej viery, priateľov, ktorí sú súčasťou môjho života dodnes a aj bonus navyše :) - manžela..Každému by sme priali, aby sa nebál písať svoj príbeh, ktorý začína možno práve na GSM.
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom

Avamet junior internet

Mediálny tím školského parlamentu bol minulý týždeň pozvaný odprezentovať svoj Instagramový účet, ktorým sa zapojil do 17. ročníka súťaže Junior Internet, organizovanej Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (amavet) na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Na tejto súťaži stredoškoláci z celého Slovenska prezentovali svoje digitálne projekty a nápady v kategóriách App, Web, Learn, Text, Design a Blog.
Aj keď sa náš tím neumiestnil, bolo pre nás odmenou už byť oslovenými do užšieho výberu (67 projektov) z celkového počtu prihlásených 212. Študenti si okrem skvelej skúsenosti odniesli množstvo zaujímavých postrehov, dobrých rád a inšpirácií či už od iných súťažiacich alebo od samotnej poroty.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri