Gymnázium sv. Moniky Prešov

Ing. Zuzana Varhoľová a MUDr. Ladislav Varhoľ
Škola mi dala kvalitne vzdelanie v duchu kresťanskej viery, priateľov, ktorí sú súčasťou môjho života dodnes a aj bonus navyše :) - manžela..Každému by sme priali, aby sa nebál písať svoj príbeh, ktorý začína možno práve na GSM.
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom

Návšteva u ministra životného prostredia

Žiaci našej školy Viliam Dominik Ďuraš (2.BA), Natanael Tall (3.BA) a Daniel Dzurovčin (3.BA) sa spolu s Mgr. Nikolou Butkovičovou zúčastnili návštevy Ministerstva životného prostredia v Bratislave v rámci ktorej vznikol rozhovor s pánom ministrom Jánom Budajom o jeho živote, ale aj o jeho úlohe ako jedného z vedúcich predstaviteľov Nežnej revolúcie v novembri 1989. Rozhovor vznikol ako

súčasť školského projektu ERASMUS+ s názvom "Regionálna udalosť - Európsky dopad: Regionálna história v európskom kontexte, ktorý je zameraný na európsku integráciu skrz bádania a neformálneho prístupu vo vzdelávaní o najdôležitejších, aj keď často prehliadaných udalostiach našich dejín, konkrétne o období Nežnej revolúcie v Československu. V rámci tohto projektu ide o strategické školské partnerstvá do ktorého sú zapojené aj ďalšie školy z krajín ako je Fínsko, Španielsko, Taliansko a Rumunsko. 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri