Gymnázium sv. Moniky Prešov

Ing. Zuzana Varhoľová a MUDr. Ladislav Varhoľ
Škola mi dala kvalitne vzdelanie v duchu kresťanskej viery, priateľov, ktorí sú súčasťou môjho života dodnes a aj bonus navyše :) - manžela..Každému by sme priali, aby sa nebál písať svoj príbeh, ktorý začína možno práve na GSM.
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom

Včely inšpirujú a spájajú

Milí čitatelia, ako už určite viete, naša škola sa aktívne zapája do mnohých projektov. Jedným z nich je aj Erasmus+, ktorého jedna z realizácií na našej škole nesie názov BEE IMPORTANT. V čom spočíva Erasmus+? Jedná sa o program Európskej únie v oblasti vzdelávania, pričom jeho najhlavnejšiu a zrejme aj najatraktívnejšiu časť tvorí mobilita v rámci krajín Európskej únie a vzájomná komunikácia medzi študentmi z rôznych častí Európy. V súvislosti s BEE IMPORTANT sa skupinka žiakov našej školy ešte

v minulom školskom roku usilovne snažila o vytvorenie rôznych projektov na tému dôležitosti a prínosu chovu včiel. Kreativita našich žiakov siahala od spoločenskej a počítačovej hry až po inšpirujúce prezentácie a kreatívne animované videá s edukatívnym účelom. No časť, na ktorú sa všetci tešili nepochybne najviac, vyvrcholila koncom minuloročného septembra, kedy sa uskutočnila naša prvá mobilita v neveľkom nemeckom meste Viechtach (Bavorsko). Cestou tam sme si pospali v „pohodlných“ ležadlových vozňoch a prezreli si aj Pražské kultúrne pamiatky. Po príchode do Viechtachu sme sa rozdelili a tamojší hostitelia nás uviedli do nášho nového, dočasného domova. Hostiteľské rodiny boli veľmi milé a pohostinné, naučili nás niečo z bavorského nárečia a ponúkli nám aj ich tradičný schnitzel. Na nasledujúci deň nás ohúrila veľká moderná škola a taktiež sme nadviazali vzťahy s ostatnými hosťami z Českej republiky a zo Španielska. Samozrejme, najľahšie nám to išlo s našimi českými bratmi a sestrami. Počas ďalších dni sme mali možnosť spoznať národný park Bavorský les, kultúru a históriu mesta Regensburg a na vlastnej koži okúsiť aj tradičné bavorské tance a hudbu (hoci nám to veľmi nešlo ). Rozlúčka bola trpká, no aj napriek tomu verím, že sa už čoskoro vidíme v Španielsku. Domov sme si odniesli nezabudnuteľné zážitky, nové vedomosti, zaujímavé kamarátstva a poniektorí aj nemecké pivo. Týmto chcem povzbudiť aj mladších spolužiakov, aby neváhali a zapojili sa do projektov, ktoré ponúka naša škola, pretože to jednoznačne stojí za to.

Anna Kurucová, IV.BA

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri