Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Záložka spája slovenské školy

Aj tento školský rok sme sa zapojili do tohto krásneho projektu. Našou partnerskou školou sa stalo Gymnázium Františka Švantnera Nová Baňa. Keďže si pripomíname významné

osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh  Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia), tak sa stali aj námetom záložiek. Do projektu sa zapojili žiaci prvého  a druhého ročníka a vyjadrujem im veľké ĎAKUJEM! Pristúpili k výrobe záložiek veľmi kreatívne a veľmi si cením, že vlastnoručne vyrábali záložky. Na vrátnici si môžete vyzdvihnúť záložky od partnerskej školy, ak ste tak ešte nespravili J  

Mgr. Katarína Tutková 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 


 


 

Instagram školský parlament