Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Alica v našej knižnici

25. október nie je len takým obyčajným dátumom,  je medzinárodným dňom školských knižníc. Aj v našej knižnici sme si ho pripomenuli a zároveň sme sa aj zapojili do súťaže o Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

V miestnosti č. 5 sme sa spolu so žiakmi 1.BA preniesli do fantastického sveta, kde sme sa stretli s Alicou z krajiny zázrakov. Bol to deň, kedy sme sa o nej veľa rozprávali, rozmýšľali a tvorili. Žiaci prvej bilingválnej triedy strávili deň s Alicou, ktorú predstavili svojim spolužiakom aj v anglickom jazyku J  Bol to deň, počas ktorého bolo možné naozaj všetko!

Mgr. Katarína Tutková

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 


 


 

Instagram školský parlament