Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Security girl

Dňa 23.11.2021 sa na našej škole uskutočnil  praktický workshop o bezpečnosti na internete v rámci pilotného projektu Security Girl, ktorý zabezpečuje AjTyvIT v spolupráci so spoločnosťou ESET. Pätnásť dievčat , ktoré absolvovali tento úvodný workshop sa môžu uchádzať o nadstavbové - intenzívne špecializované školenie priamo v spoločnosti ESET. A po absolvovaní školenia budú schopné fungovať ako ambasádorky bezpečnosti nielen na našej škole, ale aj v okolí a medzi svojimi rovesníkmi .

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 






 


 

Instagram školský parlament