Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Projekt ENTER - micor:bit

Naše GsM sa v školskom roku 2020/2021 zapojilo do projektovej výzvy ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia, kde uspela s projektom „micro:bit“. Projekt zastrešuje nadácia Pontis s podporou Slovak Telecomu. Žiaci školy sa na hodinách informatiky postupne zoznamujú s programovateľnými

doskami BBC micro:bit, pričom samotné programovanie týchto zariadení im pomáha nadobúdať nové digitálne zručnosti. Programovaním BBC micro:bitov sa posúvajú hranice vnímania IT sveta v školskom prostredí a prepojenie programovania s praktickými aktivitami na hodinách informatiky. V budúcnosti majú žiaci väčšiu šancu uplatniť sa v rozvíjajúcom IT sektore.

Projekt podporili: Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri