Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Prešov číta rád

 22.-24.9.2021 sa naši študenti zúčastnili podnetných besied so spisovateľmi. 

      Ako prvá sa predstavila Katarzyna Boni ( poľská reportérka a spisovateľka)

 

       Na začiatku besedy sme sa navzájom predstavili, a potom počúvali zaujímavý životopis pani Boni, ktorá bývala 4 roky v Kambodži. Z jej opisu vyplynulo, že sú tam milí, zaujímaví a veselí ľudia. Dojali ma príbehy z rozprávania p. Boni, ktoré sa stali ľuďom po prírodných katastrofách. Bola to veľmi zaujímavá, emocionálna a obohajúca beseda, ktorá mi priniesla iný pohľad na svet.

 

      Peter Milčák (slovenský básnik, vydavateľ, literárny vedec, publicista a prekladateľ z angličtiny do poľštiny)

 

      Pán Milčák pôsobil aj ako robotník v zahraničí, ktorý sám povedal, že by nemohol robiť len jednu vec v živote. ,,Keď práve nepíšem, presne vtedy najviac píšem.“ Povedal nám svoj názor, ako sa stať a nestať spisovateľom. P. Milčák rozprával aj o svojej práci porotcu v literárnych súťažiach a práci vydavateľa, ktorej sa venuje viac ako 30 rokov vo vydavateľstve Modrý Peter. Vydáva pôvodnú slovenskú tvorbu a literárno-vedné diela. Hoci mu táto práca neprináša bohatstvo, napĺňa jeho život zmysluplnosťou. Z tejto besedy som si zobrala, že čokoľvek robíme, je potrebné to robiť poctivo.

 

      Rastislav Puchala  (diplomat, spisovateľ, podnikateľ, prekladateľ )

 

 

      Jeden zo slovenských spisovateľov, ktorý má viac povolaní. Ako spisovateľ napísal niekoľko kníh. Ako diplomat odišiel na 4 roky do Kanady. Vie po anglicky, rusky a francúzsky. Zaujímal ma jeho životopis, pretože bol naozaj pestrý. Tvrdil, že je potrebné pridŕžať sa kresťanských hodnôt, na ktorých je vybudovaná naša kultúra a presadzovať ich v EÚ. Nakoniec daroval do školskej knižnice jeho knihu s názvom Archa zmluvy.

 

      Marián Andričík s manželkou Markétou Andričíkovou  (slovenský literárny vedec, prekladateľ a vysokoškolský profesor s vysokoškolskou profesorkou)

 

      Marián Andričík preložil jedno z najznámejších diel svetovej literatúry - biblický epos Johna Miltona Stratený raj. Beseda bola o knihe Stratený raj, hlbšie poznanie myšlienok veršov  žiaci nadobudli priamo prácu s textovými ukážkami. Napriek tomu, že otázky kládli vysokoškolskí profesori, žiaci sa cítili uvoľnene a mohli spontánne diskutovať. Nakoniec autor očaril publikum prednesom anglických barokových strof. 

      Žiaci veľmi ocenili, že napriek všetkým prekážkam, ktoré pandémia priniesla, mohli zažiť skutočnú autentickú atmosféru so spisovateľmi, na vlastné oči vidieť a okúsiť, že sú to bežní ľudia, ktorí majú rovnaké starosti a vyznávajú podobné hodnoty, o ktoré musia v každodennom živote bojovať.   

Anna Ružbarská 1.A

 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri