Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

SAMOTEST Standard Q COVID-19 Ag test

Rodičia a plnoletí žiaci, ktorí prejavili záujem o domáce samotesty (SAMOTEST Q COVID-19 antigénový nazálny test), si ich môžu prísť vyzdvihnúť do školy od 13.9.2021 do 17.9.2021 v čase od 7:00 do 16:00 hod.

Pozrite si krátky videonávod alebo si preštudujte písomný návod na použitie TU, prípadne si prečítajte sprievodcu samotestovaním TU (. Test sa odporúča vykonať 2x týždenne, ideálne v pondelok a štvrtok, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Po vykonaní testu informujte o výsledku testu (negatívny alebo pozitívny) prostredníctvom aplikácie EDUPAGE. V prípade pozitívneho výsledku odporúčame objednať sa na PCR test.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri