Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Leto s vojvodom z Edinburgu

V časoch tých „najhlbších“ letných prázdnin, keď sa z pochopiteľných dôvodov mnohí z nás ani len omylom nepokúšali zamýšľať sa nad uplynulým a už ani náhodou nad nadchádzajúcim školským rokom, sa partia v zložení

- Zuzana Krempaská a Karolína Sabolová (II.B), Eliáš Fudaly (II.C), Dorota Mekelová a Barbora Šoltésová (III.B), Soňa Fučová a Veronika Vrábľová (IV.BA) - podujala zavŕšiť jednu zo svojich aktivít (dobrodružná expedícia) v rámci Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (The Duke of Edinburgh's International Award - skrátene DofE). Bez akéhokoľvek preháňania môžem s hrdosťou konštatovať, že všetci do jedného počas dvoch, verím, že pre nich nezabudnuteľných dní konania bronzovej dobrodružnej expedície v pohorí Bachureň (vrch Mindžová - 920 m. n. m.) preukázali obrovskú zodpovednosť a vytrvalosť, ešte lepšie spoznali a prekonali samých seba a nepochybne získali nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život. Úprimne im všetkým k tomu gratulujem a zároveň ďakujem za vynikajúcu spoluprácu a reprezentáciu samých seba aj našej školy. Už teraz sa teším na „striebro“. Obrovské poďakovanie si zaslúži taktiež môj kolega Javier B. Gesti, MBA, ktorý obrovským podielom prispel k pohodovej a bezproblémovej realizácii celej expedície. S prianím pokojného a predovšetkým ZDRAVÉHO školského roka Mgr. Slavomír Roháč.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri