Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Úspešné chemické leto – striebro a bronz na dvoch medzinárodných olympiádach

S veľkou radosťou chceme oznámiť, že Matúš Tomčo po víťazstve na Celoštátnom kole Chemickej olympiády, ktorému predchádzali prvé miesta v postupových kolách, získal na Medzinárodnej Mendelejevovej olympiáde bronzovú medailu a na Medzinárodnej chemickej olympiáde (ICHO) striebornú medailu, čím nielen obhájil, ale aj prekonal minuloročný bronz.

Spolu súťažilo 309 študentov zo 79 krajín sveta. Nebyť pandémie, Matúš by reprezentoval našu krajinu v Budapešti a v Tokiu. Pri riešení Mendelejevovej olympiády využil aj svoje výborné jazykové zručnosti, keďže zadania úloh boli v angličtine. Cenou pre víťaza Celoštátneho kola CHO bola aj 6 –týždňová stáž v špičkovo vybavenom laboratóriu na Ústave organickej chémie a biochémie Akadémie vied Českej republiky v Prahe, kde sa Matúš venuje príprave a reakciám organických azidov. V septembri začína pre neho nová životná etapa, a to štúdium na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe. Matúšovi želáme veľa úspechov a za reprezentáciu a spoluprácu počas štyroch rokov štúdia mu ďakuje vyučujúca chémie RNDr. Martina Pončáková.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri