Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Prihlás sa do Kolégia pre stredné školy!

Čítame texty veľkých autorov, pozeráme kvalitné filmy, rozprávame sa o významných umeleckých dielach a diskutujeme o veľkých myšlienkach.

Čakajú ťa pohodové diskusné semináre, vďaka ktorým posunieš svoje kritické myslenie, sústredenosť a komunikačné schopnosti na úplne nový level.

Prihlás sa ešte dnes! Posledný termín je 11. júna. Viac info na https://kolegium.org/pre-stredoskolakov/

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri