Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Máme víťaza celoslovenského kola chemickej olympiády!

V dňoch 12. – 13. 4. 2021 sa uskutočnil online formou 57. ročník celoslovenského kola Chemickej olympiády, na ktoré sa aj tohto roku kvalifikoval študent 4.A triedy Matúš Tomčo. Ten potvrdil svoje kvality a obsadil v konkurencii 29 top študentov chémie z celého Slovenska 1. miesto.

Týmto sa Matúš zároveň kvalifikoval do reprezentácie Slovenskej republiky na Medzinárodné kolo Mendelejevskej chemickej olympiády v Moskve. Veríme, že v nasledujúcom období sa Matúš kvalifikuje aj do reprezentácie Slovenska na Medzinárodné kolo Chemickej olympiády a minimálne zopakuje výsledok z minulého roka, kedy získal bronzovú medailu.

Viac o výsledkoch tejto súťaže sa môžete dozvedieť na týchto miestach:

https://chemickaolympiada.sk/2021/04/vysledky-celostatneho-kola-57-rocnika-cho-v-kategorii-a/.

alebo

https://www.minedu.sk/pozname-vitazov-celostatneho-kola-chemickej-olympiady-ktori-nas-budu-reprezentovat-na-medzinarodnej-urovni/

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri