Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Reprezentovali nás v matematických súťažiach

Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa zapojili do riešenia matematickej olympiády a reprezentovali našu školu na okresnom i krajskom kole. Príprava v tomto školskom roku bola náročnejšia, o to viac poteší každý dosiahnutý výsledok.

Kategória Z9 – okresné kolo – úspešný riešitelia – Michal Iľkovič (8.), Jakub Pekľanský (11.) z 1.BA Kategória C – krajské kolo - Matúš Sedlár z 2.BA obsadil výborné 3.miesto, Miriam Halasová (11.), Alexandra Kačmárová (14.), Františka Daráková (19.), Marc Bafalluy Gesti (28.) z 1.A Kategória B – krajské kolo – Branislav Jurko 2.C

Matematický NÁBOJ 2021

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže NÁBOJ. Súťaž prebiehala online 23.4. a zapojili sa do nej stredoškoláci z 11 krajín. V celoslovenskom poradí v náročnej konkurencii sa v kategórii Junior umiestnili naše tímy na 16. mieste - Šimon Ballon (2.B), Dominik Dolinský (2.C), Michal Iľkovič (1.BA), Branislav Jurko (2.C), Tomáš Tall (2.C), resp. 42. mieste - Františka Daráková (1.A), Branislav Diro (3.BA), Miriam Halasová (1.A), Alexandra Kačmárová (1.A), Mária Šarišská (2.B) z celkového počtu 102 súťažných družstiev. V kategórii Senior dosiahli naši 49. miesto - Edita Marcinová (4.B), Jana Timková (4.B), Tereza Kažimírová (4.B), Anton Kažimír (3.BA), Matúš Sedlár (2.BA), resp. 74. miesto - Emma Blizmanová (4.C), Stanislav Humeník (5.BA), Ema Popíková (4.C), Daniela Gromovská (2.C), Alex Zamborský (5.BA) z celkového počtu 111 družstiev. Bližšie informácie o tejto súťaži nájdete na https://math.naboj.org/index.php .

Blahoželáme a prajeme ešte veľa dobrých výsledkov 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri