Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Hut ab, Martin!

22. marca 2021 sa konalo celoštátne kolo 31. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. Farby našej školy so všetkou cťou hrdo hájil Martin Ďuran, žiak II.BA triedy. Jeho dôstojný počin vo veľmi kvalitnej a nesmierne vyrovnanej konkurencii je možné aj napriek nepódiovému umiestneniu bez akéhokoľvek pátosu označiť za nebývalý úspech. Martin, úprimne Ti blahoželáme k Tvojmu skvelému výkonu a v neposlednom rade Ti ďakujeme za ukážkovú reprezentáciu školy. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. Veľa jazykového zdaru aj naďalej!

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri