Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Úspech na krajskom kole olympiády SJL

Dňa 12.2.2021 sa konalo krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Súťaže sa zúčastnili aj žiačky našej školy Karolína Kubová (v kategórii B) a Miriam Halasová (v kategórii C). Práve Miriam Halasová, žiačka 1.A triedy, obsadila v nemalej konkurencii peknú tretiu priečku. Miriam srdečne blahoželáme a prajeme veľa odhodlania a úspechov do ďalšej práce.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri