Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Generácia €uro

Uplynulé mesiace nám všetkým ponúkli veľké množstvo voľného času, a preto sme sa ešte pred Vianocami rozhodli prihlásiť do medzinárodnej súťaže pod záštitou Európskej centrálnej banky Generation Euro Students´ Award, ktorú na Slovensku organizuje Národná banka Slovenska. Po zvládnutí náročného kvízu postúpilo do druhého kola 40 tímov zo 135. Našou úlohou v druhom kole

bolo pripraviť projekt, ktorý by prezentoval finančnú gramotnosť naším rovesníkom. Rozhodli sme sa pripraviť dotazník, ktorý obsahoval otázky zo základov osobných financií, sporenia či poistenia. Dotazník sme doplnili videom s praktickými radami, ako zlepšiť svoje finančné správanie. Nosnou myšlienkou videa bola rozprávka O troch grošoch, ktorá prezentuje základy finančnej gramotnosti.  Vývoj pandémie nám však nedovolil stretnúť sa v škole, a tak sme všetky stretnutia a prípravu absolvovali online.

V piatok 26. marca sme mali možnosť spolu so štyrmi ďalšími najúspešnejšími tímami zo Slovenska odprezentovať závery svojho projektu a odpovedať na náročné otázky ekonomických expertov z Národnej banky Slovenska. Žiaľ, pandemická situácia nám nedovolila cestovať do Bratislavy, a preto celé podujatie prebiehalo cez platformu Microsoft Teams. V konkurencii najlepších slovenských stredných škôl sme nakoniec obsadili fantastické štvrté miesto a iba zopár desatín bodu nás delilo od medailových pozícií.

Veľká vďaka patrí členom tímu Monetus GsM, Emme Blizmanovej (IV.C), Richardovi Grejtákovi (IV.B), Matejovi Kračinovskému a Alexovi Zamborskému (V.BA) a hlavne pánovi učiteľovi Dávidovi Bednárikovi  za všetky rady a čas, ktorý nám venoval počas prípravy projektu. 

https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/spravy-vseobecne/detail-tlacovej-spravy/_spoznali-sme-vitazny-tim-10-rocnika-sutaze-generacia-uro/d

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri