Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

¡ENHORABUENA CAMPEONA!

Nádherný úspech žiačky Ester Mesárošovej z 2.C nám vyčaril úsmev na tvári a radosť v srdci. 1.miesto v celoslovenskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A, ktoré sa konalo 10.3.2021, sa len tak nevidí. A Ty, Ester, si to dokázala! Ďakujeme ti za zviditeľnenie nielen našej školy a našej práce, ale aj za reprezentáciu celého nášho Prešovského kraja. Tešíme sa spolu s Tebou a sme na Teba veľmi hrdí! Nech sa Ti aj naďalej darí v štúdiu cudzích jazykov a veríme, že aj týmto úspechom si prispela k šíreniu dobrého mena školy.

Za výbornú reprezentáciu v kategórii D v silnej zostave ďakujeme aj Matejovi Kračinovskému z 5.BA.

Ďakujeme a ešte raz zo srdca blahoželáme!

- výsledková listina

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri