Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Olympiáda zo španielského jazyka

Prvým februárovým týždňom sa potešili nielen milovníci snehu ale aj priaznivci španielčiny. V piatok dňa 8.2.2021 prebehlo pod dohľadom nášho gymnázia Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku.

Neodradili nás ani nepriaznivé podmienky nastolené zúrivým vírusom – hravo sme si poradili premiestnením udalosti na online platformu a vďaka dobre známej záchrannej lodi zvanej Teams, sme si bez väčších komplikácii pomerali naše jazykové sily. Napriek úctyhodnej konkurencii sa našim žiakom slušne zadarilo a v pomyselnej sieni slávy resp. na prvých troch priečkach obsadili aj navyššie miesta. Najúspešnejšími študentmi a zároveň riešiteľmi sú žiaci Ester Mesárošová (2.C) a Matej Kračinovský (5.BA), ktorí budú našu školu hrdo reprezentovať aj v celoštátnom kole. Chvályhodné úspechy dosiahli však aj žiaci Ján Čollák (4.BA) a Soňa Sabolová (4.C) obsadením druhých priečok. Tešíme sa však zo všetkých zapojených a ich úspechov (Branislavovi Dirovi - 3.BA a Dominike Kmečovej - 2.C) a veríme, že sa radi zúčastnia olympiády aj v jej  nadchádzajúcich ročníkoch. Našim reprezentantom na celoštátnom kole prajeme veľa úspechov!

(Ján Čollák 4.BA)

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri