Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Matematický NÁBOJ 2020

V piatok 11. decembra 2020 sa naši študenti zúčastnili medzinárodnej matematickej súťaže Matematický náboj. Súťaž s dlhoročnou tradíciou prebiehala v dôsledku súčasnej situácie online a okrem študentov zo Slovenska sa zapojili aj študenti z Českej republiky, Švajčiarska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Maďarska, Poľska a Rumunska.

Za 120 minút bolo treba vyriešiť čo najviac matematických úloh, pričom na začiatku súťaže dostane každý tím zadania šiestich príkladov, a až keď dospeje k správnemu výsledku, dostane zadanie ďalšieho príkladu. V silnej konkurencii škôl, medzi ktorými boli aj školy so zameraním na matematiku, sa naši žiaci snažili zabojovať o čo najlepší výsledok a získavať cenné skúsenosti.

Juniorské tímy

Šimon  Ballon (2.B), Braňo Diro (3.BA), Eliáš Fudaly (1.C), Michal Iľkovič (1.BA), Braňo Jurko (2.C),

Františka Daráková (1.A), Dominik Dolinský (2.C), Alexandra Kačmárová (1.A), Jakub Pekľanský (1.BA), Tomáš Tall (2.C)

obsadili 31. miesto, resp. 57. miesto v celoslovenskom poradí zo 132 družstiev.

Seniorské tímy

Tono Kažimír (3.BA), Terezka Kažimírová (4.B), Edita Marcinová (4.B), Matúš Sedlár (2.BA), Majka Šarišská (2.B),

Emma Blizmanová (4.C), Ema Popíková (4.C), Janka Timková (4.B), Matúš Tomčo (4.A), Alex Zamborský (5.BA)

obsadili 44. miesto, resp. 55. miesto v celoslovenskom poradí z 80 družstiev.

Kompletné výsledky na https://math.naboj.org/index.php

 

Všetkým našim študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa dobrých, nielen matematických výsledkov.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri