Gymnázium sv. Moniky Prešov

Ing. Zuzana Varhoľová a MUDr. Ladislav Varhoľ
Škola mi dala kvalitne vzdelanie v duchu kresťanskej viery, priateľov, ktorí sú súčasťou môjho života dodnes a aj bonus navyše :) - manžela..Každému by sme priali, aby sa nebál písať svoj príbeh, ktorý začína možno práve na GSM.
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom

Erasmus na Gymnáziu sv. Moniky

Milí čitatelia, sú naozaj všetci mladí ľahostajní k enviromentálnym problémom, ktoré trápia celý svet a k problémom, ktoré trápili ich rodičov a starých rodičov?

Gymnázium sv. Moniky v Prešove a jeho žiaci sa rozhodli zapojiť do projektov Europskej Únie Erasmus. Cieľom týchto projektov je rozšíriť obzory mladých ľudí v oblasti modernej histórie Slovenska a

 dôležitosti včiel, malých žlto-čiernych stvorení, pre tento svet nenahraditeľných.

Štrngájuce kľúče na námestiach, ktoré odomkli bránu demokracii pre mnohých z nás, sú symbolom Nežnej revolúcie, jednej z najdôležitejších udalostí  v histórii strednej Európy. Môžeme sa zhodnúť, že dnešnej generácii chýba národné povedomie a hrdosť. A práve tieto hodnoty sú tým, čo tento projekt chce pozdvihnúť.

Na prvý pohľad zanedbateľná problematika hynutia včiel, je v skutočnosti veľmi vážna a akútna. Ich existencia je pre svet nenahraditeľná . Včely nielenže produkujú  med, no predovšetkým držia na pleciach mnohé procesy ekosystémov, ktorých súčasťou sme aj my, ľudia.

Pod vedením našich skúsených pedagógov sa budeme snažiť tieto témy priblížiť širšej verejnosti a v spolupráci s viacerými európskymi školami ich čo najlepšie spracovať a odprezentovať.

Anna Kurucová, Soňa Staroňová, Kristián Kočiš, Lukáš Kočerha

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri