Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Vynikajúci úspech Matúša Tomča na Medzinárodnom kole chemickej olympiády (IChO)

Napriek všetkým problémom s ochorením COVID – 19, aj v uplynulom školskom roku prebehli jednotlivé kolá Chemickej olympiády kategórie A, kde nás vynikajúco reprezentoval študent IV.A triedy Matúš Tomčo. Po jednoznačnom víťazstve na krajskom kole a 5. mieste

na celoslovenskom kole sa prebojoval cez záverečné sústredenie do štvorčlennej reprezentácie Slovenskej republiky. Kvôli epidémii sa nekonalo medzinárodné kolo v pôvodnom dejisku, ktorým malo byť mesto v Turecku Istanbul, ale konalo sa dištančnou formou. Naše družstvo súťažilo spolu s družstvom Českej republiky v Tatranskej Lomnici. Matúš po výbornom výkone získal vynikajúcu bronzovú medailu. Skvelou správou je aj to, že Matúš bude môcť cenné skúsenosti využiť aj pri riešení ďalšieho ročníka Chemickej olympiády. Za jeho prípravu v predchádzajúcich rokoch ďakujem RNDr. Ester Frohmannovej a RNDr. Martine Pončákovej. Viac o celej súťaži si môžete prečítať na tejto adrese: https://chemickaolympiada.sk/2020/08/slovensko-uspesne-na-52-icho/

Medaily z dištančnej 52. IChO

Reprezentácia Slovenska na dištančnej 52. IChO, zľava doprava: vpredu súťažiaci Samuel Novák, Martin Brokeš, Andrej Kovács a Matúš Tomčo; vzadu realizačný tím, Bc. Samuel Andrejčák, doc. RNDr. Martin Putala, PhD., RNDr. Rastislav Serbin, PhD., Ing. Tibor Dubaj, PhD., Mgr. Jela Nociarová.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri