Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Minister školstva Branislav Gröhling navštívil Gymnázium sv. Moniky

So začiatkom školského roka sa rozbehli aj aktivity ministra školstva SR B. Gröhlinga, a v rámci nich navštívil 3. septembra 2020 aj našu školu. Po krátkom privítaní sa stretol s učiteľmi školy, s ktorými diskutoval na aktuálne témy slovenského školstva a monitoroval pripravenosť školy na nadchádzajúci školský rok. Krátko predstavil aj problémy,

na ktorých ministerstvo pracuje v oblasti stredoškolského vzdelávania. Po tomto stretnutí urobil krátku prehliadku školy, pri ktorej sa so žiakmi školy rozprával o problémoch, ktoré ich trápia pri vzdelávaní. Ministra školstva sprevádzali aj o. arcibiskup B. Bober, o. pomocný biskup M. Forgáč a riaditeľ arcidiecézneho úradu Mgr. M. Jacko. V diskusii s vedením školy hovorili nielen o problémoch, s ktorými škola zápasí, ale aj o jej prínose a perspektívach do budúcnosti. Veríme, že aj táto návšteva prispela ku komplexnejšiemu poznaniu cirkevného školstva a následnému riešeniu problémov aj týchto škôl.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri