Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Úspech v chemickej olympiáde

Matúš Tomčo, študent tretieho ročníka, sa už druhý rok po sebe stal víťazom školskej ankety: Vedec roka. Nie je to náhoda. Od prvého ročníka sa zúčastňuje riešenia chemickej olympiády. Po minuloročnom úspechu v krajskom kole v kategórii B, tohto roku riešil úlohy najvyššej

kategórie A. Po úspešnom zvládnutí školského kola 6. 12. 2019 sa zúčastnil krajského kola v Košiciach 29.1. - 30.1.2020. Súťaž bola dvojdňová, v jeden deň mali cca 5 hodinovú prax, druhý deň niekoľkohodinovú teóriu. Matúš v celom Prešovskom kraji obsadil 1. miesto a do celoslovenského kola postupoval z 8. miesta z 31 postupujúcich. Na celoslovenskom  kole, ktoré sa konalo 4. 3. - 7. 3. 2020 v Košiciach, nielen obhájil svoju východziu  pozíciu, ale spomedzi súťažiacich z celého Slovenska obsadil vynikajúce 5. miesto. Študenti boli ubytovaní so svojimi vyučujúcimi štyri dni v Košiciach, nakoľko mali od slávnostného otvorenia až po záverečné vyhodnotenie náročný súťažný aj kultúrno – spoločenský program. Samotná súťaž bola podobne ako v krajskom kole dvojdňová, jeden deň teoretická časť z viacerých chemických disciplín - anorganická chémia, organická, fyzikálna, analytická, biochémia, v praktickej časti realizovali dva pokusy naraz. Študenti mali bohatý sprievodný program: besedu s autormi úloh, návštevu Steelparku, Planetária STM a mnoho ďalších. Záverečné vyhodnotenie celoslovenského kola bolo v sobotu 7.3. 2020 na rektoráte UPJŠ za účasti organizátorov, autorov, hodnotiteľov, významných osobností mesta, kraja a vedenia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Matúš okrem spomínaného 5. miesta v celoslovenskom kole kategórie A bol vyhodnotený ako študent s najlepšie napísanou fyzikálnou chémiou. Ďalšie vzdelávania  v súvislosti s postupom do medzinárodných súťaží sa už uskutočnilo online formou. Teší nás Matúšov postup do medzinárodnej súťaže Mendelejevova olympiáda, ktorá sa uskutoční online formou 18. júla 2020. Matúša zároveň čaká 6. júla testovanie o účasť v Medzinárodnej chemickej olympiáde ICHO, ktorá sa bude konať koncom leta nie v plánovanom Istambule, ale tiež online formou. Za Matúša sa modlíme a veríme, že onedlho budeme informovať o nových úspechoch.                               RNDr. Martina Pončáková

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri