Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Adopcia na diaľku

 

Láska k blížnym nás učí všímať si druhých a pomáhať si navzájom. Práve to bola pohnútka, ktorá pred šestnástimi rokmi priviedla našich študentov k myšlienke pomôcť jednému dieťaťu z krajín tretieho sveta.   

    

 

Keďže sa v tom čase rozbiehal projekt Slovenskej katolíckej charity Adopcia na diaľku, využili túto možnosť s cieľom podporiť vzdelanie a ďalší život jedného dieťatka. Napriek skepticizmu a nedôvere niektorých, sa predsa len rozhodla naša škola zapojiť a bol nám pridelený 8-ročný chlapček Jaison Furtado. Informácie o Jaisonovi, listy a kresby od neho ste mohli priebežne nachádzať aktualizované na nástenke oproti zborovni.

 

Počas šestnástich rokov sme tak spoločne pomáhali, aby Jaison mohol navštevovať školu, zakúpiť si oblečenie, učebnice, a zúčastniť sa letného tábora(veci pre nás tak samozrejmé). Za ten čas sa veľa vecí v jeho živote zmenilo, najväčšou zmenou však bola smrť jeho otca. Minulý rok Jaison, už dvadsaťdva ročný, ukončil bakalárskym titulom vysokoškolské vzdelanie. Vďačný za každoročné príspevky, tak môže začať lepší život – čo je aj heslom Adopcie na diaľku – pomáhať deťom, aby ich rodiny už našu finančnú pomoc nepotrebovali.

 

Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. (Mt 25,40) 

 

         Keďže adopcia vyšla z iniciatívy študentov, minulý rok sme spustili anketu o prípadnom pokračovaní v projekte, v ktorej ste takmer so stopercentnou istotou rozhodli a ukázali vašu dobrú vôľu podporovať ďalšie dieťa. Rozhodli sme sa opäť pre Indiu. Tento rok nám boli zaslané údaje o našom novom dieťatku a preto vám môžeme predstaviť chlapčeka s menom Peeter Prince.

 

Peeterov otec je nádenník, matka žena v domácnosti. Peeter je bežné dieťa, rád sa hrá, kreslí a, možno trochu nezvyčajne, rád sa učí a túži stať sa policajtom.

 

Adopciou sme sa zaviazali raz ročne podporiť Peetera sumou 180 eur. Zbierka bude vždy vyhlásená vopred. Ďalšie informácie o našom novom dieťatku si nájdete na nástenke oproti zborovni. Buďte požehnaní!

 

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“                                                                                                            Matka Tereza

 

 

 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri