Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Vrchol kultúrnej sezóny - ples žiakov GSM
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Oznam pre žiakov !

Vážení rodičia, milí žiaci.

Na základe odporúčania MŠVVaŠ SR a v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy COVID-19 (koronavírus), vydávam nasledujúce pokyny pre všetkých žiakov Gymnázia sv. Moniky:

Žiaci školy:

1.  V čase od 16. 3. do 27. 3. 2020 vrátane sa zdržujú v mieste svojho bydliska a zostávajú v izolácii v domácom prostredí.
2.  Sú povinní sledovať a spracovávať učivo a domáce úlohy zadané jednotlivými učiteľmi počas celého vyššie uvedeného obdobia tak, aby po návrate do školy mohli plynule pokračovať vo vyučovaní.
3.  Môžu požadovať konzultáciu od vyučujúcich v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. prostredníctvom elektronickej triednej knihy alebo prostredníctvom iného dohodnutého komunikačného kanálu s príslušným vyučujúcim.  

Ďakujem za pochopenie a riadenie sa týmito pokynmi.

S pozdravom P. Petrovský, riaditeľ školy

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny